Category Archives: Dịch vụ

Chứng nhận OHSAS 18001

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP Tiêu chuẩn chứng nhận: OHSAS 18001; Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VCA Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau […]

Chứng nhận ISO 9001

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 9001; Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu; Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VCA: Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá; Nâng cao uy […]