Category Archives: Tin tức Iso

Những thay đổi căn bản của ISO 9001:2015 (Draft International Standard – DIS)

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đang tiến hành những thay đổi lớn đối với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Phiên bản gần nhất được ban hành vào năm 2008, phiên bản hoàn chỉnh năm 2015 dự kiến ban hành vào tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên bản […]

Lợi ích của ISO 9001:2008 mang lại cho doanh nghiệp

Trong bài viết “ISO 9001:2008 là gì?” Quý vị đã hình dung ra được đây là một tiêu chuẩn dành cho một hệ thống quản lý hiệu qủa cho doanh nghiệp, tiếp theo VCA giới thiệu đến Quý vị các lợi ích của ISO 9001:2008 mang lại cho doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này. […]

45 VÙNG NUÔI CÁ TRA ĐẠT CHỨNG NHẬN GLOBALGAP

Tính đến ngày 12/5/2011, cả nước có 45 vùng nuôi cá tra với tổng diện tích trên 1.000 ha của 24 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt chứng nhận GlobalGAP. 18 vùng và trại nuôi khác với diện tích hơn 237 ha đang tiến hành xây dựng tiêu chuẩn hoặc chờ được […]

HỘI NGHỊ CODEX CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

Tiến sỹ Gilberto F Layese, Giám đốc Ban Tiêu chuẩn nông ngư thuộc Bộ Nông nghiệp Phillipines, Ông Pisan Pongsapitch, Giám đốc Văn phòng Hệ thống tiêu chuẩn và sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan và Tiến sỹ Solomon Benigno, chuyên viên cao cấp, Ban Nông nghiệp và tài nguyên […]