VCA đánh giá giám sát HTQLCL tại Công ty Thủy điện IALY

Ngày 29/7/2022,  Tổ chức chứng nhận VCA đã thực hiện cuộc đánh giá giám sát định kỳ hệ thống Quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với Công ty Thủy điện Ialy. Đoàn đánh giá do Ông Phan Hoàng Luật làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với Lãnh đạo Công ty, Đại diện Lãnh đạo hệ thống quản lý tích hợp (IMS-MR), Phân xưởng vận hành Pleikrông cùng một số phòng nghiệp vụ để tìm kiếm sự phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động được chứng nhận so với yêu cầu Tiêu chuẩn.

                       Đại diện Công ty Thủy điện IALY trao đổi ý kiến với đoàn đánh giá

Bằng kinh nghiệm và kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp, đoàn đánh giá tại hiện trường đã thực hiện các hoạt động xem xét hồ sơ, phỏng vấn và quan sát kỹ năng thao tác ứng dụng, vận hành thiết bị…của các CBCNV để đánh giá khả năng duy trì áp dụng hệ thống QMS của Công ty cũng như tìm kiếm các cơ hội cải tiến cho khách hàng.

Trưởng đoàn đánh giá- Ông Phan Hoàng Luật nêu một số kiến nghị với Ban điều hành ISO Công ty

Phát biểu tại phiên họp bế mạc vào chiều cùng ngày, trưởng đoàn đánh giá Phan Hoàng Luật ghi nhận việc áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục hệ thống QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Ialy. Ông Luật đánh giá cao Công ty trong việc chủ động áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp. Điển hình là vận hành Văn phòng kỹ thuật số (D.O), Áp dụng Base Wework để giao việc và đánh giá hiệu quả công việc; Số hóa quy trình tác nghiệp của nhân viên thay cho cách thức truyền thống trên các lĩnh vực như: Công tác đào tạo; hoạt động cấp phiếu công tác, giám sát đội công tác; Di động hóa quy trình ghi, nhập thông số vận hành; Mô hình hóa và trực quan báo cáo chỉ tiêu quản lý kỹ thuật… một số lĩnh vực việc áp dụng.

Với mong muốn không ngừng cải tiến hệ thống, đáp ứng sự phát triển của công nghệ và xu hướng số hóa toàn cầu, đoàn đánh giá cũng đã đưa ra một số khuyến nghị Công ty trên một số lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro.

Những kết quả ghi nhận và bằng chứng thu thập được sau cuộc đánh giá giám sát được đoàn đánh giá báo cáo về Phòng Chứng nhận để thẩm xét, tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực chứng nhận cho Công ty Thủy điện Ialy./.

CSD, dẫn nguồn Ialyhpc.vn.