45 VÙNG NUÔI CÁ TRA ĐẠT CHỨNG NHẬN GLOBALGAP

Tính đến ngày 12/5/2011, cả nước có 45 vùng nuôi cá tra với tổng diện tích trên 1.000 ha của 24 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt chứng nhận GlobalGAP. 18 vùng và trại nuôi khác với diện tích hơn 237 ha đang tiến hành xây dựng tiêu chuẩn hoặc chờ được cấp chứng nhận GlobalGAP.

Tiêu chuẩn Thực hành nuôi tốt GlobalGAP là một bộ các tiêu chuẩn chứng nhận áp dụng tự nguyện trên toàn cầu cho hệ thống sản xuất nông nghiệp bao gồm khâu trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.
Việc có nhiều doanh nghiệp cá tra Việt Nam đạt được chứng nhận uy tín này sẽ giúp củng cố hình ảnh sản phẩm cá tra và đẩy mạnh xuất khẩu cá tra Việt Nam tại các thị trường đã có, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường mới có tiềm năng.
Ngoài GlobalGAP, nhiều vùng nuôi của các doanh nghiệp cá tra Việt Nam còn đạt được các chứng nhận khác như AquaGAP (88,796 ha), SQF-1000 (209,5 ha), BAP (102 ha), FOS (60ha)