Chứng nhận HACCP

HACCP là gì?

 • HACCP là tiêu chuẩn đặt ra các nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát  tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Points) đã được Uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm – CODEX – chấp nhận,
 • Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng,
 • Có thể áp dụng cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Ai cần HACCP?

 • Các Doanh nghiệp muốn:
  • Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm,
  • Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,
  • Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống phân tích mối nguy và kiển soát điểm tới hạn của mình.

Tại sao chọn HACCP

Áp lực từ thị trường:

 • Khách hàng của Doanh nghiệp yêu cầu, đặc biệt là người tiêu dùng,
 • Cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu,
 • Xu thế hội nhập quốc tế với nhu cầu đưa sản phẩm vào các thị trường với nhận thức cao của người tiêu dùng và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông:

 • Muốn đảm bảo đầu tư của họ được duy trì “an toàn” với người tiêu dùng,
 • Cải thiện hình ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.

 

Lợi ích từ HACCP

 • Về mặt thị trường:
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP,
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của Doanh nghiệp,
  • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội,
  • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc,
  • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.
 • Về mặt kinh tế:
  • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng,
  • Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.
 • Về mặt quản lý rủi ro:
  • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,
  • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,
  • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
 • Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:
  • Được sự đảm bảo của bên thứ ba,
  • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,
  • Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Các bước thực hiện HACCP

 1. Lãnh đạo cam kết
 2. Đánh giá và lập kế hoạch
 3. Thiết lập hệ thống HACCP:
 • Phân tích các mối nguy,
 • Xác định các điểm kiểm soát tới hạn,
 • Thiết lập các ngưỡng tới hạn,
 • Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn,
 • Thực hiện cơ chế khắc phục, phòng ngừa,
 • Xác lập các thủ tục kiểm  tra,
 • Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP.

4. Áp dụng hệ thống

5. Đánh giá, cải tiến

6. Chứng nhận

Tại sao phải là VCA?

Với nguyên tắc: “Công bằng-Bảo mật-Khách quan-Hợp tác” VCA là tổ chức duy nhất tại Việt Nam hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp/tổ chức của bạn một dịch vụ đánh giá, chứng nhận hoàn hảo nhất. VCA đồng thời là liên danh tại Việt Nam của G-CERTI (Hàn Quốc)

Đội ngũ chuyên gia đánh giá của VCA được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, chứng chỉ chuyên gia đánh giá  được công nhận bởi IRCA (International Register of Certificated Auditors), chúng tôi cam kết mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp/tổ chức sau mỗi lần đánh giá.