Chứng nhận ISO 9001

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 9001;
 2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu;
 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VCA:
 • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;
 • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;
 • Dịch vụ sau chứng nhận của VCA phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
 • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;
 • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;
 • Dịch vụ trọn gói;
 • Dịch vụ đánh giá kết hợp với GCERTI Hàn Quốc
 • Quy trình chứng nhận: