Chứng nhận ISO 9001

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 9001 (QMS)
 2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu;
 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VCA:
 • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;
 • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;
 • Dịch vụ sau chứng nhận của VCA phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;
 • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;
 • Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;
 • Dịch vụ đánh giá kết hợp với GCERTI Hàn Quốc.
 • ISO 9001 là một tiêu chuẩn trung lập trong mọi lĩnh vực, có thể được kết hợp với các đánh giá đặc thù của ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Hãy để các chuyên gia độc lập của VCA hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp, qua đó loại bỏ được tình trạng trùng lặp công việc và giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Quy trình chứng nhận: