Chính sách chất lượng

“Trên nguyên tắc: công bằng, bảo mật, khách quan và hợp tác; VCA không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình nhằm cung cấp các cơ hội cải tiến mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất cho khách hàng của VCA bằng tính chuyên nghiệp cao.”