Giới thiệu về VCA

Công ty Cổ phần Chứng nhận VCA là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam được thành lập năm 2011, hoạt động trên cơ sở đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (TĐC) và các tiêu chuẩn đối với tổ chức chứng nhận của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Ngoài ra VCA cũng liên doanh với Tổ chức G CERTI (Hàn Quốc) để đa dạng hóa các dịch vụ chứng nhận của mình. Là Tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam về dịch vụ đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp, với đội ngũ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng, VCA đã cấp và duy trì chứng nhận phù hợp thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. VCA tâm niệm “Thành công của bạn là niềm tự hào của chúng tôi”

Sứ mệnh VCA

Công ty Cổ phần chứng nhận VCA ra đời để giúp thương hiệu của doanh nghiệp được khẳng định uy tín,  chất lượng thông qua hoạt động đánh giá chứng nhận và giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trên thương trường và hội nhập với thế giới.

Tầm nhìn của VCA

VCA phấn đấu để trở thành Công ty hàng đầu về chất lượng và tính thực tiễn cao trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo, chứng nhận cho các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Chính sách chất lượng

VCA tôn chỉ hoạt động:

“Trên nguyên tắc: công bằng, bảo mật, khách quan và hợp tác; VCA không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình nhằm cung cấp các cơ hội cải tiến mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất cho khách hàng của VCA bằng tính chuyên nghiệp cao.”