HỘI NGHỊ CODEX CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

Tiến sỹ Gilberto F Layese, Giám đốc Ban Tiêu chuẩn nông ngư thuộc Bộ Nông nghiệp Phillipines, Ông Pisan Pongsapitch, Giám đốc Văn phòng Hệ thống tiêu chuẩn và sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan và Tiến sỹ Solomon Benigno, chuyên viên cao cấp, Ban Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, Thư ký ASEAN đã chủ trì 3 ngày Hội nghị.

Hội nghị Codex của các nước ASEAN

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị

Bên cạnh việc điểm qua các hoạt động khác của Cộng đồng các nước ASEAN liên quan đến các vấn đề tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm, Hội nghị đã nghe thông báo các vấn đề phát sinh từ Hội nghị ATFC lần thứ 10 tổ chức tại Kuala Lumpur năm 2010 và báo cáo của các quốc gia ASEAN là đầu mối của các Ban kỹ thuật Codex quốc tế. Việt Nam là đầu mối của Ban kỹ thuật Codex về Cá và sản phẩm thủy sản (CCFFP) đã báo cáo các kết quả chính của Hội nghị CCFFP lần thứ 31 tổ chức tại Tromsø, Na Uy từ 11 – 16/4/2011 trong đó có việc Dự thảo Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm do Việt Nam và Thái Lan chủ trì biên soạn đã được thông qua ở bước 7.

Một phần quan trọng của Hội nghị là việc cập nhật 42 nội dung về xây dựng các Tiêu chuẩn Codex quốc tế tồn tại từ Hội nghị ATFC lần thứ 10 và 16 nội dung mới phát sinh tại Hội nghị lần thứ 11. Thông qua trao đổi và thảo luận, các nước ASEAN đã thống nhất lập trường chung đối với các vấn đề trên để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng Codex (CAC) sẽ được tổ chức đầu tháng 7/2011 tại Thụy Sỹ. Các nước ASEAN cũng nhất trí cao trong việc sẽ ủng hộ việc thông qua Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm ở bước 8. Việt Nam và các nước ASEAN khác nhất trí ủng hộ việc Indonesia ra ứng cử chức Phó chủ tịch CAC nhiệm kỳ tới.

Hội nghị ATFC lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Thái Lan, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Nguồn: TCVN-net