Ngân hàng hợp nhất bổ sung thành viên HĐQT

(Kinh doanh) – Sau nửa năm thực hiện việc sáp nhập thành công, SCB đã trình cổ đông bổ sung thêm 3 thành viên vào HĐQT để nâng hiệu quả quản trị điều hành, phù hợp với quy mô của ngân hàng mới.

SCB là ngân hàng hợp nhất đầu tiên trong lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong nước.
Chiều 31/5, ngân hàng TMCP Sài Gòn (hợp nhất) – SCB có thông báo với cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả của công tác quản trị điều hành, HĐQT SCB dự kiến trình đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm 3 thành viên bao gồm 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập.

Về nguyên tắc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10{4b0355a9163c6a56d25975389a53e9b01fa254141207c13a4e3257977df529c7} số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng tại ngân hàng này sẽ có quyền đề cử nhân sự vào HĐQT.

Như vậy, sau khi tiến hành hợp nhất ba thành viên là SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), cơ cấu mới sau bổ sung của ngân hàng mới dự kiến là 12 người.

Ba ngân hàng trước sáp nhập đều có trụ sở tại TP HCM có tổng vốn điều lệ kể từ tháng 1/1/2012 là 10.600 tỷ đồng và tổng tài sản đạt khoảng 154.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt trên 1.300 tỷ đồng. Tổng số lượng trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, và điểm giao dịch ước khoảng 230 đơn vị trên cả nước.

Trong thương vụ sáp nhập này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được chỉ định tham gia toàn diện vào ngân hàng mới sau hợp nhất, với tư cách đại diện vốn nhà nước.

Nguyên nhập sáp nhập được NHNN cho biết do 3 ngân hàng trước đó bị mất thanh khoản tạm thời, chủ yếu do dùng nhiều vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Mới đây, xuất hiện trong một bài phỏng vấn đăng tải trên website của NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, đến nay, nhiều ngân hàng thương mại yếu kém đã và đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước đầu tư, tăng vốn và tham gia xử lý những khó khăn tài chính, đổi mới hệ thống quản trị. Trong tương lai gần, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến các giao dịch sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện với sự giám sát chặt chẽ của NHNN.

Mai Chi

02471086868